PRACODAWCA MOŻE DOCHODZIĆ KARY UMOWNEJ OD PRACOWNIKA, KTÓRY ZŁAMAŁ ZAKAZ KONKURENCJI PO USTANIU STOSUNKU PRACYbez względu czy Pracodawca poniósł szkodę w związku ze złamaniem zakazu przez Pracownika

Pracownik natomiast może żądać zmniejszenia (miarkowania) kary umownej – jeżeli wykaże, że zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane lub kara jest rażąco wygórowana.

Takie stanowisko przyjął Sąd  Najwyższy w wyroku z dnia 25 stycznia 2018 roku sygn. II PK 301/16

http://sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/II%20PK%20301-16-2.pdf 

„…Należy zatem uznać, że możliwość dochodzenia przez pracodawcę kary umownej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez pracownika zobowiązania powstrzymania się od konkurencji po ustaniu stosunku pracy nie jest uzależniona od wystąpienia szkody związanej z nienależytym wykonaniem zobowiązania (art. 484 § 1 KC w związku z art. 300 KP). Pracownik może żądać zmniejszenia (miarkowania) kary umownej, jeżeli wykaże (godnie z ogólną regułą dowodową określoną w art. 6 KC), że zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane lub kara jest rażąco wygórowana. Ponadto jako kryterium rażącego wygórowania kary umownej powinna być uwzględniana relacja między wysokością przedmiotowych kar umownych a wynagrodzeniem za pracę uzyskiwanym przez pracownika zobowiązanego do przestrzegania umowy o zakazie konkurencji….”

 

Kancelaria Radcy Prawnego Dorota Imielska-Zadrożny
02-691 Warszawa 
ul. Obrzeżna 1c lok. 116
NIP 527-131-94-20
Tel.: +48 (22) 401 28 05
E-mail: kancelaria.prawnicza@imielska.pl

Polityka plików cookies | Polityka prywatności

© Kancelaria Radcy Prawnego Dorota Imielska-Zadrożny :: Warszawa 2024

Ta strona używa pliki cookies i innych technologii.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Informacje o plikach cookies oraz możliwościach zmian w ustawieniach przeglądarki, znajdziesz Polityka Cookies Czytaj więcej…

Rozumiem