Projekty dla polskiej spółki należącej do amerykańskiego koncernu działającego w branży FMCG

 • Doradztwo i opracowywanie programów sprzedażowych i lojalnościowych,
 • Opracowywanie umów dystrybucyjnych oraz szczegółowych zasad polityki rabatowej, jak również umów partnerskich i dealerskich – w systemach zarówno dystrybucji bezpośredniej jak i pośredniej,
 • Obsługa prawna projektu w dziedzinie outsourcingu usług logistycznych i magazynowych,
 • Obsługa prawna zagadnień związanych z organizacją, reorganizacją i funkcjonowaniem ogólnokrajowego systemu obsługi serwisowej sprzętu i urządzeń,
 • Doradztwo prawne przy wdrażaniu systemu ochrony danych osobowych i systemów teleinformatycznych, jak również procedur związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez ogólnokrajową detaliczną sieć sprzedaży,
 • Kompleksowa obsługa prawna loterii promocyjnych, konkursów, promocji sprzedaży i innych działań promocyjno-reklamowych, w tym przeprowadzanych w ramach ogólnokrajowej sieci sprzedaży,
 • Obsługa prawna organizacji i warunków świadczenia usług drogą elektroniczną przez ogólnokrajową sieć punktów sprzedaży w ramach platformy informatycznej (serwis internetowy),
 • Opracowanie dokumentacji prawnej w zakresie zabezpieczeń wierzytelności, z uwzględnieniem prowadzonej polityki kredytowej i pod kątem efektywności dochodzenia przeterminowanych należności.


Projekty dla polskiej spółki należącej do amerykańskiego koncernu dostarczającego sprzęt i urządzenia radiologiczne, jak również rozwiązania technologiczno-informatyczne w zakresie radiologii

 • Przygotowanie zestawu umów dystrybucyjnych i dealerskich zapewniających organizację i funkcjonowanie ogólnokrajowego systemu dystrybucji,
 • Doradztwo prawne z zakresie organizacji i funkcjonowania ogólnokrajowych systemów obsługi serwisowej sprzętu i urządzeń,
 • Obsługa prawna w zakresie tworzenia konsorcjów przetargowych uczestniczących w przetargach organizowanych w ramach zamówień publicznych, jak również doradztwo prawne z zakresie wykonania zamówień publicznych przez takie konsorcja,
 • Opracowanie dokumentacji prawnej w zakresie zabezpieczeń wierzytelności, z uwzględnieniem prowadzonej polityki kredytowej i pod kątem efektywności dochodzenia przeterminowanych należności.


Projekty dla koncernu działającego w sektorze paliwowym

 • Kompleksowa obsługa prawna loterii promocyjnej,
 • Konsultacje i ekspertyzy prawne w sprawach zagadnień związanych z realizacją ogólnokrajowego programu lojalnościowego.

 


Projekty dla producentów napojów alkoholowych

 • Kompleksowa obsługa prawna działań promocyjno-marketingowych, w tym konkursów,
 • Doradztwo w zakresie prowadzenia reklamy i promocji napojów alkoholowych,
 • Zapewnienie obsługi prawnej i przygotowanie regulaminu loterii promocyjnej piwa; uzyskanie pierwszego w Polsce zezwolenia na przeprowadzenie takiej loterii.

 

Projekty dla międzynarodowego wystawcy kart kredytowych

 • Kompleksowa obsługa prawna loterii promocyjnych i konkursów,
 • Stałe doradztwo prawne dotyczące warunków przetwarzania i ochrony danych osobowych w związku z prowadzonymi działaniami promocyjnymi, w tym odnośnie przetwarzania danych osobowych przy użyciu elektronicznych środków przekazu.


Projekty dla jednego z wiodących banków

 • Kompleksowa obsługa prawna loterii promocyjnych,
 • Doradztwo w dziedzinie przetwarzania danych osobowych, z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z prawa bankowego.


Projekt dla dużego polskiego integratora systemów komputerowych

 • Przygotowanie umowy o zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie złożonego systemu komputerowego dla organizacji rządowej.


Projekt dla operatora telefonii komórkowej

 • Przygotowanie złożonej ekspertyzy prawnej dotyczącej budowy stacji bazowych telefonii komórkowej w kontekście postanowień planów zagospodarowania przestrzennego i prawa ochrony środowiska.

Projekty dla producentów samochodów osobowych

 • Doradztwo i przygotowanie ogólnokrajowego programu lojalnościowego dla dealerów samochodowych, w tym doradztwo w zakresie prawnych warunków przetwarzania i ochrony danych osobowych klientów i opracowanie potrzebnej w tym celu dokumentacji prawnej,
 • Kompleksowa obsługa prawna loterii promocyjnych.


Projekty dla międzynarodowych agencji reklamowych

 • Doradztwo odnośnie warunków przeprowadzania reklamy w telewizji, radiu, prasie, Internecie oraz na billboardach, w tym opiniowanie projektów reklam,
 • Konsultacje w zakresie warunków prawnych promocji i reklam napojów alkoholowych, farmaceutyków oraz artykułów spożywczych,
 • Porady prawne pod kątem wyeliminowania ryzyka popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy,
 • Weryfikacja i opracowywanie umów o przeprowadzenie badań rynkowych,
 • Weryfikacja i opracowywanie umów z osobami i podmiotami biorącymi udział w tworzeniu przekazu reklamowego, umów o świadczenie usług reklamowych oraz umów z domami mediowymi i produkcyjnymi oraz mediami,
 • Doradztwo prawne dotyczące warunków przetwarzania i ochrony danych osobowych w związku z kampaniami promocyjno-reklamowymi i marketingowymi, których organizacja następuje w ramach świadczonych przez agencje reklamowe usług dla ich klientów.


Projekty dla firm działających w sektorze spożywczym - FMCG

 • Kompleksowa obsługa prawna loterii promocyjnych i konkursów,
 • Doradztwo dotyczące telewizyjnych i radiowych kampanii reklamowych oraz w dziedzinie sponsoringu,
 • Konsultacje w zakresie warunków prawnych przeprowadzania imprez masowych.


Projekty w zakresie nieruchomości

 • Przeprowadzenie dwóch pełnych audytów prawnych nieruchomości komercyjnych oraz kompleksowa obsługa prawna nabycia jednej z takich nieruchomości.


Projekty dla firm działających w zakresie e-biznesu

 • Przygotowanie zestawu umów i regulaminów (infrastruktury prawnej) pozwalających na prowadzenie działalności w postaci porównywarki  internetowej,
 • Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną i inne czynności prawne związane z wprowadzeniem spółki na NewConnect.


Projekty w zakresie telemedycyny

 • Przygotowanie zestawu umów i regulaminów (infrastruktury prawnej) pozwalających na uruchomienie ogólnokrajowego programu dla pacjentów, z udziałem koncernów farmaceutycznych i lekarzy, przy wykorzystaniu technologii informatycznych.


Projekty w zakresie organizacji i funkcjonowania serwisów internetowych

 • Przygotowanie zestawu umów i regulaminów (infrastruktury prawnej) pozwalających na uruchomienie serwisu internetowego stanowiącego narzędzie edukacyjne, umożliwiające popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy dotyczącej praktycznych aspektów pracy dziennikarza oraz organizacji pracy gazety (projekt finansowany ze środków budżetowych),
 • Przygotowanie zestawu umów (infrastruktury prawnej) na podstawie , których następuje  projektowanie, tworzenie, funkcjonowanie i dalszy rozwój infrastruktury teleinformatycznej obsługującej międzynarodowy serwis internetowy oferujący encyklopedię internetową,
 • Obsługa prawna zagadnień związanych z funkcjonowaniem internetowego serwisu agencji prasowo-informacyjnej.

Kancelaria Radcy Prawnego Dorota Imielska-Zadrożny
02-691 Warszawa 
ul. Obrzeżna 1c lok. 116
NIP 527-131-94-20
Tel.: +48 (22) 401 28 05
E-mail: kancelaria.prawnicza@imielska.pl

Polityka plików cookies | Polityka prywatności

© Kancelaria Radcy Prawnego Dorota Imielska-Zadrożny :: Warszawa 2024

Ta strona używa pliki cookies i innych technologii.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Informacje o plikach cookies oraz możliwościach zmian w ustawieniach przeglądarki, znajdziesz Polityka Cookies Czytaj więcej…

Rozumiem