Warning: Undefined variable $front in /home/imielska/ftp/templates/imielska/index.php on line 66

Warning: Undefined variable $front in /home/imielska/ftp/templates/imielska/index.php on line 103
  1. Profil zaufany - podpis zaufany ePUAP
  • bezpłatne narzędzie, które potwierdza tożsamość w systemach elektronicznych administracji publicznej i służy do załatwiania spraw urzędowych wysłania wniosków…

Czytaj więcej >>

  1. Praca zdalna

Pracodawca może nakazać/powierzyć – na czas oznaczony - pracownikom pracę zdalną. Polecenie przejścia na pracę zdalną może zostać wydane w dowolnej formie - np. ustnie, przez telefon cz…

Czytaj więcej >>

Aplikacje mobilne są już powszechnie używane – zarówno w programach marketingowo-sprzedażowych, jak również w zakresie monitorowania różnych wydarzeń, parametrów czy zbierania danych.   W ap…

Czytaj więcej >>

Pandemia wirusa SARS-COV-2 spowodowała, że szereg firm organizuje działania promocyjno-marketingowe z elementem społecznym tj. darowizny (pieniężnych i rzeczowych) na cele społeczne.  Tego typu p…

Czytaj więcej >>

Przedsiębiorcy niezatrudniający żadnych pracowników, tj. prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą nie są bezbronni wobec kryzysu pandemii wirusa SARS-COV-2 – zamieszczam link do katalogu możliw…

Czytaj więcej >>

Tarcza Antykryzysowa zawiera rozwiązania, które mogą pozwolić firmom na przetrwanie kryzysu spowodowanego pandemią wirusa SARS-COV-2 i dostosowanie się do nowych realiów gospodarczych 

I. Dofinan…

Czytaj więcej >>

PRACODAWCA MOŻE DOCHODZIĆ KARY UMOWNEJ OD PRACOWNIKA, KTÓRY ZŁAMAŁ ZAKAZ KONKURENCJI PO USTANIU STOSUNKU PRACYbez względu czy Pracodawca poniósł szkodę w związku ze złamaniem zakazu przez Pracownik…

Czytaj więcej >>

NIEOSIĄGNIĘCIE CELÓW SPRZEDAŻOWYCH PRZEZ PRACOWNIKA  - nie stanowi przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę – jeżeli pracownik nie miał wpływu na  osiągnięcie takich celów i należycie wykonywał swoje obowiązki

Takie stanowisko zajął  Sąd Najwyższy – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych  w wyroku z dnia 4 kwietnia 2017 roku sygn. III PK 93/16…

Czytaj więcej >>

Akcja sprzedażowa organizowana przez Spółkę dla Partnerów handlowych, sprzedawców, handlowców  lub innych osób, które bezpośrednio zajmują się sprzedażą lub sprawują bezpośredni nadzór nad taką sprzedażą towarów, w ramach której zostaną nagrodzone wszystkie osoby, które doprowadzą do zawarcia transakcji sprzedaży o określonej łącznej wartości -   NIE MOŻE BYĆ ZAKWALIFIKOWANA JAKO KONKURS SPRZEDAŻOWY.  Akcja taka ma celu zwiększenie poziomu sprzedaży towarów  Spółki za pośrednictwem innych osób i jako taka JESTPROGRAMEM MOTYWACYJNYM.  …

Czytaj więcej >>

Kancelaria Radcy Prawnego Dorota Imielska-Zadrożny
02-691 Warszawa 
ul. Obrzeżna 1c lok. 116
NIP 527-131-94-20
Tel.: +48 (22) 401 28 05
E-mail: kancelaria.prawnicza@imielska.pl

Polityka plików cookies | Polityka prywatności

© Kancelaria Radcy Prawnego Dorota Imielska-Zadrożny :: Warszawa 2024

Ta strona używa pliki cookies i innych technologii.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Informacje o plikach cookies oraz możliwościach zmian w ustawieniach przeglądarki, znajdziesz Polityka Cookies Czytaj więcej…

Rozumiem