Aplikacje mobilne są już powszechnie używane – zarówno w programach marketingowo-sprzedażowych, jak również w zakresie monitorowania różnych wydarzeń, parametrów czy zbierania danych.   W aplikacjach mobilnych – zbieramy punkty lojalnościowe i wymieniamy je na nagrody,  płacimy za zakupy, monitorujemy nasze zdrowie, rejestrujemy naszą aktywność fizyczną czy uczestniczymy grach lub konkursach lub innych przedsięwzięciach.

Stworzenie atrakcyjnej aplikacji mobilnej – to długi, mozolny i często kosztowny proces.  Ale posiadanie takiej aplikacji daje nam przewagę nad konkurencją.

Zauważyłam, że agencje marketingowe tworząc/oferujące swoim klientom takie aplikacje nie zawsze zabezpieczają swoje interesy prawne – a nie jest to rekomendowane podejście. 

Agencja marketingowa powinna;

 1. Każdorazowo zawierać stosowne umowy o z programistami i grafikami, którzy tworzą na zamówienie Agencji aplikacje mobilne: umowy takie powinny regulować, w szczególności;
  1. Szczegółowe warunki wykonania aplikacji w zakresie uzgodnionej funkcjonalności
  2. oświadczenia ze strony wykonawcy – że posiada nieograniczone i nieobciążone autorskie prawa majątkowe oraz, że nie narusza praw osób trzecich, w tym podnosi odpowiedzialność za szkodę z tytułów
  3. szczegółowe warunki przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw zależnych przez wykonawcę na Agencję marketingową
  4. kwestie dotyczące wykonywania autorskich praw osobistych
  5. REKOMENDUJĘ: wprowadzenie  do umowy – zakazu (ograniczony czasowo) tworzenia przez wykonawcę innych aplikacji mobilnych bezpośrednio dla danego Klienta Agencji, z pominięciem Agencji
 2. Jeżeli aplikacje mobilne tworzą pracownicy Agencji marketingowych zatrudnieni na umowy o pracę - Agencja musi zadbać, aby pracownicy mieli odpowiednie zapisy w umowach o pracę w zakresie wykonywania prac kreatywnych – brak takich zapisów może skutkować wątpliwościami prawnymi czy aplikacja lub jej element powstała w wyniku stosunku pracy, a pracodawca nabył skutecznie autorskie prawa majątkowe.
 3. Agencje marketingowe – powinny przywiązywać szczególną wagę – aby zawierać odrębne umowy licencyjne lub zawierać w umowach o współpracy z swoimi klientami - stosowne zapis   korzystanie z aplikacji mobilnych z przez takich klientów.   REKOMENDUJĘ – licencje niewyłączne (aby Agencja mogła oferować te same aplikacje różnym klientom), ograniczone czasowo, ograniczone do jednego wydarzenia i celu (np. na potrzeby realizacji jednego programu lojalnościowe w ramach jednej galerii handlowej, jednego sklepu,  jednej marki itp. )  - a każde nowe pole eksploatacji – czyli np. dodatkowe wykorzystanie aplikacji dla innej  galerii handlowej przez tego samego właściciela – za dodatkowym wynagrodzeniem Agencji.

Kancelaria Radcy Prawnego Dorota Imielska-Zadrożny
02-691 Warszawa 
ul. Obrzeżna 1c lok. 116
NIP 527-131-94-20
Tel.: +48 (22) 401 28 05
E-mail: kancelaria.prawnicza@imielska.pl

Polityka plików cookies | Polityka prywatności

© Kancelaria Radcy Prawnego Dorota Imielska-Zadrożny :: Warszawa 2024

Ta strona używa pliki cookies i innych technologii.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Informacje o plikach cookies oraz możliwościach zmian w ustawieniach przeglądarki, znajdziesz Polityka Cookies Czytaj więcej…

Rozumiem