KONKURSY KONSUMENCKE –  KOLEJNOŚĆ PRZYCHODZENIA SMS-ów – stanowi element losowości – który nie daje podstaw do kwalifikowania działania marketingowego jako konkurs.

Kolejność wynikającą z nadsyłanych SMS przez uczestników konkursów – nie stanowi mechanizmu „kto pierwszy ten lepszy”

 Wyrok NSA  z dnia 2017 -11-15   http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E798464BF3 - potwierdził stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie:

„…Już na etapie wysyłania SMS-a z odpowiedzią do operatora uczestnik konkursu nie ma wpływu na to, w jaki sposób system przyporządkuje jego zgłoszenie, uczestnicy nie mają wpływu na czas, w jakim ich odpowiedź na pytanie dotarła do organizatora, ani też na czas przesyłania przez organizatora pytań w ramach serii pytań. Wyniki gry i uzyskanie nagrody nie są więc uzależnione wyłącznie od sprawności i wiedzy uczestnika, ale także od innych czynników, jak choćby sprawności urządzeń rejestrujących organizatora gry, czy też "wydolności" technicznej sieci operatora, za pomocą którego uczestnik konkursu wysyła SMS-a. Nie ma gwarancji dotarcia SMS-a, jak również czasu i kolejności jego dotarcia do odbiorcy, co przesądza o losowości tej gry.

Wprowadzenie dodatkowego elementu wiedzowego do konkursu w postaci odpowiedzi na serię trzech pytań z wiedzy ogólnej nie pozbawia przedmiotowego konkursu znamion ustawowych gry losowej (zależności wyniku od przypadku). Aby uzyskać nagrodę pocieszenia w ogóle nie trzeba było odpowiadać na jakiekolwiek pytanie, tylko się zarejestrować w danym dniu i znaleźć się na liście stu osób najszybszych (§ VI 4.2 Regulaminu). Niezasadne jest więc stwierdzenie skarżącej, że w przedmiotowym konkursie brak wykazania się wiedzą nie pozwalał na osiągnięcie żadnej nagrody. Elementu losowości gry nie zmienia okoliczność, że uczestnik mógł poprawiać wynik i wielokrotnie przystępować do poszczególnych etapów konkursu, jak również to, że konkurs nie opiera się na zasadzie kto "najszybciej", tylko "w czasie najbardziej zbliżonym do [...] sekund". W ocenie Sądu, w obu przypadkach czynnik czasu odgrywał istotną rolę, ale uzyskanie jak najlepszego wyniku nie zależało jedynie od wiedzy i sprawności uczestnika.”….

Tak więc  SMS  STANOWIĄ TYLKO TECHNICZNE NARZĘDZIE dostarczania ZADANIA KONKURSOWGO – a nie czynnik decydujący o pierwszeństwie.   Organizatorzy konkursów muszą przestrzegać tej zasady – aby uniknąć zarzutów na podstawie ustawy o grach hazardowych.

Kancelaria Radcy Prawnego Dorota Imielska-Zadrożny
02-691 Warszawa 
ul. Obrzeżna 1c lok. 116
NIP 527-131-94-20
Tel.: +48 (22) 401 28 05
E-mail: kancelaria.prawnicza@imielska.pl

Polityka plików cookies | Polityka prywatności

© Kancelaria Radcy Prawnego Dorota Imielska-Zadrożny :: Warszawa 2024

Ta strona używa pliki cookies i innych technologii.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Informacje o plikach cookies oraz możliwościach zmian w ustawieniach przeglądarki, znajdziesz Polityka Cookies Czytaj więcej…

Rozumiem