Warning: Undefined variable $front in /home/imielska/ftp/templates/imielska/index.php on line 66

Warning: Undefined variable $front in /home/imielska/ftp/templates/imielska/index.php on line 103

NIEOSIĄGNIĘCIE CELÓW SPRZEDAŻOWYCH PRZEZ PRACOWNIKA  - nie stanowi przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę – jeżeli pracownik nie miał wpływu na  osiągnięcie takich celów i należycie wykonywał swoje obowiązki

Takie stanowisko zajął  Sąd Najwyższy – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych  w wyroku z dnia 4 kwietnia 2017 roku sygn. III PK 93/16

http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/iii%20pk%2093-16-1.pdf

„…. jeżeli pracodawca wskazuje w wypowiedzeniu umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony, przyczyny dotyczące nieosiągnięcia zakładanych efektów pracy pracownika, to zasadność wypowiedzenia (przyczyn) musi być zawsze oceniana poprzez kryterium sposobu wywiązywania się pracownika z jego obowiązków.

 …samo niewykonanie zakładanych przez pracodawcę celów (rezultatów) powinno uwzględniać zachowanie pracownika w kontekście jego obowiązków. Umowa o pracę nie jest bowiem umową rezultatu, a umową starannego działania. Natomiast immanentną cechą stosunku pracy jest ryzyko gospodarcze pracodawcy. Pracownika nie mogą więc spotkać sankcje spowodowane nieosiągnięciem rezultatu prowadzonej przez pracodawcę działalności gospodarczej, jeżeli pracownik nie miał na to wpływu i nie można mu zarzucić niewłaściwego wykonywania obowiązków. Ostatecznie można stwierdzić, że nie ulega żadnej wątpliwości, iż przyczyna wypowiedzenia bezterminowej umowy o pracę musi być uzasadniona. Oznacza to, że wypowiedzenie takiej umowy nie może zostać dokonane przez pracodawcę na zasadzie swobodnego uznania (całkowicie dowolnie). …”

Kancelaria Radcy Prawnego Dorota Imielska-Zadrożny
02-691 Warszawa 
ul. Obrzeżna 1c lok. 116
NIP 527-131-94-20
Tel.: +48 (22) 401 28 05
E-mail: kancelaria.prawnicza@imielska.pl

Polityka plików cookies | Polityka prywatności

© Kancelaria Radcy Prawnego Dorota Imielska-Zadrożny :: Warszawa 2024

Ta strona używa pliki cookies i innych technologii.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Informacje o plikach cookies oraz możliwościach zmian w ustawieniach przeglądarki, znajdziesz Polityka Cookies Czytaj więcej…

Rozumiem