1. Praca zdalna

Pracodawca może nakazać/powierzyć – na czas oznaczony - pracownikom pracę zdalną. Polecenie przejścia na pracę zdalną może zostać wydane w dowolnej formie - np. ustnie, przez telefon czy via-email.  Pracodawca może nakazać wykonywanie pracy zdalnej w domu pracownika lub innym miejscu. Godziny wykonywania pracy zdalnej mogą być wydłużane lub skracane w zależności od decyzji Pracodawcy.

Pracownik nie może odmówić wykonywania pracy zdalnej. Pracownik wykonujący pracę zdalną ma prawo do dotychczasowego wynagrodzenia.  Pracownik nie może podjąć samodzielnej (jednostronnej) decyzji o świadczeniu pracy zdalnej z domu – to Pracodawca decyduje czy Pracownik będzie pracował zdalnie.

Stanowisko pracy zdalnej może być zorganizowane w domu Pracownika lub w innym miejscu.  Pracodawca może wypłacać ( z uwzględnieniem konsekwencji podatkowych) ekwiwalent pieniężny z tytułu używania przez Pracownika własnego sprzętu komputerowego, materiałów i innych narzędzie w związku z wykonywaniem pracy zdalnej.

Regulamin pracy zdalnej - powinien w szczególności określać:

 • Zasady kierowania przez Pracodawcę i wnioskowania przez Pracownika o pracę zdalną
 • warunki sprzętowe potrzebne do wykonywania pracy zdalnej – komputer, Internet, telefon, aplikacje itp.
 • warunki korzystania ze sprzętu prywatnego i tego służbowego
 • warunki ewidencji czasu pracy
 • zasady kontroli i kontaktu z Pracownikiem
 • zasady związane z bezpieczeństwem i higieną pracy
 • zasady przetwarzania danych osobowych w związku z pracą zdalną
 • zasady udziału video-konferencjach
 • zasady zakończenia/odwołania pracy zdalnej

https://www.polexpert.com.pl/o-nas/aktualnosci/820praca-zdalna-a-ekwiwalent-za-uzywanie-prywatnych-sprzetow-pracownika-do-celow-sluzbowych.html

https://kadry.infor.pl/kadry/wynagrodzenia/skladniki_wynagrodzenia/617282,2,Jak-ustalic-ekwiwalent-za-uzywanie-prywatnego-komputera-do-celow-sluzbowych.html

 1. Podróże służbowe

Co do zasady Pracownik nie może odmówić wykonania polecenia służbowego.  Jednak, jeżeli podróż służbowa stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia Pracownika - Pracownik może odmówić udania się w podróż służbową do miejsc zagrożonych koronawirusem.

 1. Bezpieczeństwo w miejscu pracy

Pracodawca ma obowiązek chronić zdrowie i życie pracowników. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Pracodawca powinien wprowadzić procedury i zasady w zakresie ochrony miejsca pracy przed zagrożeniem związanym z koronawirusem. Procedury i zasady takie w szczególności, powinny regulować kwestie dotyczące:

 • dopuszczenia Pracownika do pracy (pomiary temperatury, badania lekarskie, informacje o kontaktach z osobami zarażonymi, przebywaniu w regionach zakażonych, itp.),
 • odmowy dopuszczenia do pracy w przypadku podejrzenia zakażeniem,
 • przetwarzania danych osobowych o stanie zdrowia,
 • szkoleń w dziedzinie bhp, w tym szkoleń online
 • używania i stosowania środków ochrony osobistej – maseczki i dezynfekcja
 • obsługi klientów i interesantów
 • zasady organizacji stanowiska pracy, z zachowaniem odległości, co najmniej 1,5m.
 • kontroli przestrzegania procedur, ich aktualizacji, re-oceny ryzyka zawodowego w kontekście rozprzestrzeniania się koronawirusa i wydawanych komunikatów i decyzji administracyjnych

https://www.gov.pl/web/rodzina/powrot-do-pracy--zalecenia-panstwowej-inspekcji-pracy

https://www.rp.pl/Kadry/305139979-Koronawirus-powrot-do-pracy-w-nowym-rezimie-BHP.html

 1. Urlop wypoczynkowy – bieżący i zaległy

Urlopy bieżące realizowane są zgodnie z obowiązującym u Pracodawcy planem urlopów. A jeżeli nie ma takiego planu urlopów – termin urlopu jest ustalany pomiędzy Pracodawcą a Pracownikiem.  

Urlopy zaległe – Pracodawca ma prawo wysłać pracownika (w tym bez zgody Pracownika)  za zaległy urlop, który nie został wykorzystany do 30 września następnego roku kalendarzowe.

 1. Obowiązek informacyjny wobec Pracownika

Pracodawca ma obowiązek poinformowania Pracownika o ryzyku zawodowym, w tym o zagrożeniach dotyczących koronawirusa oraz procedurach ochronnych i zasadach bezpieczeństwa wdrożonych przez Pracodawcę w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się tego wirusa.

Kancelaria Radcy Prawnego Dorota Imielska-Zadrożny
02-691 Warszawa 
ul. Obrzeżna 1c lok. 116
NIP 527-131-94-20
Tel.: +48 (22) 401 28 05
E-mail: kancelaria.prawnicza@imielska.pl

Polityka plików cookies | Polityka prywatności

© Kancelaria Radcy Prawnego Dorota Imielska-Zadrożny :: Warszawa 2024

Ta strona używa pliki cookies i innych technologii.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Informacje o plikach cookies oraz możliwościach zmian w ustawieniach przeglądarki, znajdziesz Polityka Cookies Czytaj więcej…

Rozumiem