1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem serwisu internetowego imielska.pl („Serwis”).
 2. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Dorota Imielska-Zadrożny (02-691 Warszawa ul. Obrzeżna 1c lok.116) („Kancelaria”).
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się z zachowaniem zasad określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 4. Dane osobowe przetwarzane są celach kontaktowych (nawiązania kontaktu przez osobę odwiedzającą Serwis i odpowiedzi przez Kancelarię na taki zainicjowany kontakt) w związku z nawiązaniem kontaktu za pomocą formularza kontaktu umieszczonego w Serwisie, wysłania wiadomości e-mail na adres elektroniczny wskazany w Serwisie lub kontaktu telefonicznego.
 5. Dane osobowe są przetwarzane przez okres trwania kontaktu, w tym przez czas archiwizacji na czas trwającego kontaktu.
 6. Danymi osobowymi, które są przetwarzane - są dane - do których wykorzystania i/lub przekazywania dochodzi w momencie nawiązania kontaktu, udzielenia odpowiedzi w kontekście zainicjowanego kontaktu i ewentualnie przez okres archiwizowania na czas trwającego kontaktu.
 7. W trakcie korzystania z Serwisu - automatycznie zbierane są pliki cookies dane takie jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki czy typ systemu operacyjnego. Polityka Plików Cookies – dostępna jest w Serwisie.  Osoba odwiedzająca Serwis powinna zapoznać się jej treścią i zaakceptować jej warunki lub zastosować odpowiednie blokady plików cookies.
 8. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 9. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.
 10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Osoba, której dane dotyczą podaje dane osobowe dobrowolnie.
 12. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych – można skontaktować się za pomocą wiadomości e-mail na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kancelaria Radcy Prawnego Dorota Imielska-Zadrożny
02-691 Warszawa 
ul. Obrzeżna 1c lok. 116
NIP 527-131-94-20
Tel.: +48 (22) 401 28 05
E-mail: kancelaria.prawnicza@imielska.pl

© Kancelaria Radcy Prawnego Dorota Imielska-Zadrożny :: Warszawa 2024

We use cookies to facilitate the use of our website and for statistical purposes.

You can disable the use of cookies at any time by changing your browser settings. You will learn more about cookies and how to change your browser settings in our Privacy Policy Learn more

I understand